Skip to main content

Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA, vienijanti Lietuvoje registruotas ir čia veikiančias aviacijos verslo bendroves, rugpjūčio 17-ąją vykusiame visuotiniame narių susitikime išrinko naują pirmininką. Dvejų metų kadencijai LAVIA valdybos pirmininku išrinktas ilgametę patirtį aviacijoje turintis Aleksandras Nemunaitis, kuris pakeitė dvejus metus šias pareigas ėjusį Jorį Gintilą.

Naujasis LAVIA asociacijos valdybos pirmininkas sieks, kad LAVIA ženkliai prisidėtų prie aviacijos sektoriaus stiprinimo Lietuvoje ir taptų stipriu balsu, įgyvendinant šalies aviacijos strategiją.

„Tikiu, kad aviacijos sektorius gali sukurti didelę pridėtinę vertę šaliai ir ženkliai prisidėti prie Lietuvos BVP, tačiau norint išnaudoti aviacijos potencialą Lietuvoje, būtina didinti investicijas šiam sektoriui, kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, bei populiarinti Lietuvos, kaip palankios aviacijai šalies, vardą. Tai pagrindiniai tikslai, kurių sieksiu LAVIA veikloje“,– teigia A. Nemunaitis.

Anot A. Nemunaičio, artimiausiuose LAVIA planuose – ženkliai padidinti asociacijos narių skaičių, stiprinti partnerystę su aviacijos specialistus ruošiančiomis švietimo įstaigomis, didinti aviacijos sektoriaus svarbą Lietuvoje, pritaikyti gerąsias užsienio praktikas, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir kita.

13 m. veikianti nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA prisideda kuriant ir vystant Lietuvos aviacijos strategiją nacionaliniu mastu. Asociacija atstovauja narių interesus, stiprindama jų integraciją šalies susisiekimo, transporto ir visos šalies ekonomikos srityje.