Skip to main content

Pastarosios dvi savaitės oro uostų keleiviams bei personalui buvo iššūkis. Praktiškai tuo pat metu buvo sustiprintos aviacijos saugumo patikros procedūros keleiviams bei sugriežtinta leidimų dirbti oro uostuose išdavimo tvarka darbuotojams.

Pritariame Lietuvos oro uostų pozicijai, kad būtent pasikeitusios aviacijos saugumo patikros procedūros, o ne naujoji leidimų išdavimo tvarka, šiuo metu labiausiai įtakoja ilgesnes eiles išvykimo terminale, o ir keleivių srautas palyginus su ankstesniais mėnesiais nemažėja –  labai realu, jog spalio mėnuo baigsis rekordiniu keleivių srautu. Taip pat, dabartinių eilių oro uoste jokiu būdu negalima vadinti antžeminį aptarnavimą atliekančių kompanijų problema. Keleivių ir bagažo registravimą į skrydį atliekančios antžeminio aptarnavimo įmonės vykdo tokiu pat greičiu kaip visuomet, tačiau prieš keletą savaičių dar labiau sulėtėjęs bagažo saugumo tikrinimo juostų veikimas, už kurį antžeminį aptarnavimą atliekančios įmonės nėra atsakingos, gali prailginti registracijos laiką į tam tikrus skrydžius. Be to, atsižvelgiant į šią aplinkybę ir į susidariusias eiles saugumo patikroje, antžeminio aptarnavimo kompanijos sutiko keleivių registracijų pradžią paankstinti 30 min., tačiau pasiūlymas buvo taikomas tik daliai skrydžių, ir po poros dienų šios pagalbos buvo atsisakyta.

Sugriežtintos leidimų dirbti oro uostuose išdavimo tvarkos darbuotojams pasekmes matysime tik po kelių mėnesių. Taip, supratote teisingai, eilės dėl to gali būti dar ilgesnės.

Šią vasarą Europos Komisija ES valstybes nares, taip pat ir Lietuvą, informavo apie sugriežtėjusį požiūrį į laikinų leidimų išdavimo procesą ir jų galiojimo trukmę. Dalis žmonių, dirbančių oro uoste su laikinaisiais leidimais, negalės toliau dirbti, o jų nepriekaištingos reputacijos patikra norint gauti nuolatinį leidimą užtrunka pernelyg ilgai (vidutiniškai apie 6-8 savaites). Ir šią patikros procedūrą tenka kartoti kiekvienais metais. Prognozuojama, kad ši problema palies ne tik oro uostą, bet ir orlaivių antžeminį aptarnavimą, orlaivių techninės priežiūros, maitinimą orlaiviams tiekiančias įmones, trumpai – visas įmones, veikiančias oro uosto teritorijoje, kurių veikla neatsiejama nuo saugaus ir sklandaus skrydžio.

Šiuo metu vienas iš pagrindinių iššūkių greitai įdarbinti naujus darbuotojus aviacijos sektoriuje yra laikas, kurį užima privalomas darbuotojų nepriekaištingos reputacijos tikrinimas. Visiškai pritariame, kad grėsmės civilinės aviacijos saugumui privalo būti kiek įmanoma eliminuotos ir šiame sektoriuje gali dirbti tik asmenys, kurių nepriekaištinga reputacija yra patikrinta ir gauta teigiama atsakingų institucijų išvada. Tačiau šiuo metu Lietuvoje nepriekaištingos reputacijos tikrinimas užtrunka iki 20 d. d. su galimybe jį pratęsti dar 10 d. d., be to, reikalinga surinkti papildomų dokumentų, darbuotojui pildyti specialią anketą, o įmonės atsakingam personalui įsitikinti, kad dokumentai yra teisingi ir šis procesas turi būti atliekamas kasmet. Atkreipiame dėmesį, kad šie terminai yra įtvirtinti popieriuje, o realybėje dažni atvejai, kai atsakymo laukiama ženkliai ilgiau, todėl ypatingai svarbu rasti sprendimų kaip pagreitinti šios informacijos tikrinimą arba iš naujo įvertinti tikrinamos informacijos proceso apimtį, kuri yra išplėsta plačiau, negu prašo 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės.

Minėtas Reglamentas  siūlo nepriekaištingos reputacijos tikrinimą atlikti įdiegiant specialų mechanizmą, kuomet atsiradus duomenų apie bent kartą patikrintą asmenį, šie duomenys skubiai pranešami visoms kompetentingoms institucijoms ir atsakingiems asmenims. Būtent šis variantas ženkliai efektyvintų procesą ir leistų kasmet nekartoti nepriekaištingos reputacijos tikrinimo proceso, leistų greičiau reaguoti esant neigiamai informacijai apie asmenį, ir svarbiausia,  būtų analogiška esamai priemonė siekiant užtikrinti, kad aviacijos sektoriuje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Tuo pačiu efektyvesnė ir reikalaujanti mažiau rankinio darbo bei taupanti institucijų bei įmonių laiko resursus. Deja, šiuo metu Lietuvoje buvo pasirinktas kitas variantas ir valstybės institucijos labai nenoriai ir rezervuotai vertina automatizuotos sistemos diegimo galimybes, nors vis daugiau Europos šalių renkasi būtent šį progresyvesnį būdą užtikrinti darbuotojų reputacijos patikrinimo sąlygas.

Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA nuo 2021 m. ne kartą kreipėsi į atsakingas institucijas su prašymu atlikti teisės aktų pakeitimus, kad nepriekaištinga reputacija būtų tikrinama labiau inovatyviais būdais. Esame informuoti, kad 2022 m.  šią problemą kėlė Europos Komisijos Vidaus reikalų ir Transporto direktoratų vadovai, kurie raštu kreipėsi į valstybes nares su analogišku prašymu pereiti prie automatizuotų sistemų, nekartojant nepriekaištingos reputacijos tikrinimo proceso kasmet, tačiau akivaizdu, kad pokytis neįvyko. Ir jeigu atvirai pasigendame bent jau kokio aktyvesnio postūmio sprendžiant šį klausimą valstybės institucijų lygmeniu.

Aukščiau minėti pakeitimai galėtų ir turėtų būti atlikti nedelsiant. Aviacijos saugumas, kurio sulėtėjimo pasekmes dabar jaučiame, yra tik viena iš daugelio dedamųjų aviacijoje. Nesiimant veiksmų greitu metu galime sulaukti pasekmių ir likusiose srityse: vėluojančių registracijų į skrydį, bagažo vėlavimų, vėluojančių orlaivių techninės priežiūros atlikimų ir, žinoma, skrydžių atšaukimų. Kadangi minėti leidimai reikalingi ir oro uosto teritorijoje veikiančių kavinių ir restoranų darbuotojams, kavos puodelio gali tekti laukti ilgiau. Jeigu jo išvis sulauksite.