Lietuvos aviacijos
industrijos balsas

Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA vienija Lietuvoje registruotas
ir čia veikiančias aviacijos verslo paslaugas teikiančias bendroves,
siekiančias užtikrinti stabilų sektoriaus augimą bei tobulėjimą.

Asociacijos tikslai

Atstovauti savo narius

Atstovavimas Asociacijos narių interesams
visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos
Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose
bei organizacijose.

Dalyvauti teisės aktų rengime

Dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės
aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių
veiklai, rengimo procese. Rengti tokių teisės
aktų aptarimus, formuoti bendrą poziciją ir
siekti, jog į ją būtų atsižvelgta priimant teisės
aktus ir/ar jų pakeitimus.

Skatinti sektoriaus augimą

Skatinti aviacijos sektoriaus augimą,
skaitmenizaciją. Didinti sektoriaus
kuriamos vertės žinomumą.

Apie LAVIA

2010 metais įkurta Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA dalyvauja kuriant ir vystant Lietuvos aviacijos strategiją nacionaliniu mastu. Asociacija atstovauja visas jai priklausančias aviacijos verslo (komercinio pervežimo oru, infrastruktūros, gamybos ir paslaugų teikimo) bendroves, registruotas Lietuvos Respublikoje. Stiprindama savo narių integraciją šalies susisiekimo, transporto ir visos šalies ekonomikos srityje, LAVIA padeda nariams savarankiškai plėtoti teikiamas paslaugas ir kitas veiklas bei užtikrina nuolatinį sektoriaus augimą bei tobulėjimą.

Asociacijos uždaviniai

Aviacijos specialistų rengimo
skatinimas, užtikrinimas,
tobulinimas.

Bendradarbiavimu, pasitikėjimu
ir partneryste grįstas valstybės
ir privataus verslo santykių palaikymas.

Skaitmenizacijos didinimas.

Reguliarių susitikimų su aviacijos
pramonės atstovais organizavimas
siekiant aptarti einamuosius
probleminius aspektus, tikslus,
klausimus.

Aviacijos patariamosios tarybos prie
Susisiekimo ministerijos, kurios
veikloje dalyvautų ir aviacijos
pramonės atstovai, steigimas.

Oro uostų naudotojų komitetų
steigimas ne tik VNO, bet ir KUN
bei PLQ. Jų narių sudėties plėtra.

LAVIA valdybos nariai

Aleksandras Nemunaitis

LAVIA valdybos pirmininkas

Joris Gintilas

Narys

Gintaras Juknevičius

Narys

Silvija Šileikė

Nepriklausomas narys

Monika Kliokienė

Narys

Žilvinas Lapinskas

Narys

Danielius Žepnickas

Narys

Nariai

Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA vienija Lietuvoje registruotas ir čia veikiančias aviacijos verslo paslaugas teikiančias bendroves, siekiančias užtikrinti stabilų sektoriaus augimą, tobulėjimą bei patrauklumą.

Asociacijai LAVIA priklausantys nariai

Kontaktai

Su mumis galite susisiekti telefonu ar elektroniniu
paštu

Mūsų adresas

Tel. +370 6 0023050
El. paštas: [email protected]
Nacionalinė aviacijos asociacija LAVIA
Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius